Ostrovní systémy

Specializujeme se na návrh a výstavbu velkých ostrovních systémů pro nadstandardní pasívní a nízkoenergetické domy. Provedení ostrov, či poloostrov (za pomoci 230V přípojky minimální kapacity umíme navrhnout celoroční plnohodnotné napájení a ohřev TUV velkého domu).

Základní teze – filosofie řešení a požadavky:

Kvalitně navržený ostrovní fotovoltaický systém musí kromě zajištění dodávky elektrické energie (primární funkce) zajistit výrobu maximálního možného množství TUV (nutná sekundární funkce). Systém musí umět rozeznat přebytek energie a přesměrovat jej aktivně do ohřevu TUV. Musí být zajištěna priorita nabíjení baterie před ohřevem TUV. Systém musí být maximálně účinný a spolehlivý.
Ostrovní fotovoltaický systém rodinného domu, který nezajistí ohřev TUV, nepovažujeme za správně navržený systém.

V našich systémech aplikujeme nejnovější poznatky a inovace, které jsme vyvinuli pro naše rodiny.

Standardy:

  • Naše systémy jsou primárně bezpečnostním zařízením, proto pro každou akci je zpracována podrobná prováděcí dokumentace. Ta je po realizaci proti podpisu autorské doložky (ochrana autorských práv) poskytnuta uživateli v plném rozsahu (na českém trhu ojedinělý přístup, zvyšující bezpečnost našich klientů).
  • Každý náš systém je dodán s podrobným návodem k obsluze.
  • Neuznáváme „hobby kvalitu“, precizní provedení elektrorozvodů systému je zárukou spolehlivosti a bezpečnosti.
         Ukázka projektové dokumentace – rozváděč velkého ostrovního systému
Ukázka projektové dokumentace – rozváděč velkého ostrovního systému

Novinka: Pro malé instalace nabízíme kompaktní, snadno realizovatelnou, plugandplay ostrovní/hybridní elektrárnu EasySolar.

Příklad malého ostrovního systému s ohřevem TUV:
Ostrovní systém – RD u Znojma, 2,82kWp